PROJEKT PIN PAN

1. Wspólne stanowiska PAN-BETA i PIN-PAN w sprawie wstępnego stanowiska Komitetu Polityki Naukowej.
2. Projekt PIN PAN przesłany Premierowi Gowinowi w marcu 2018 r.
3. Projekt reformy PAN autorstwa PIN PAN w 10 pytaniach i odpowiedziach.
4. Marek Jeżabek, Propozycja reformy funkcjonowania instytutów Polskiej Akademii Nauk w strukturze Akademii (prezentacja projektu PIN PAN przedstawiona na posiedzeniu Prezydium PAN w d. 20 lutego 2018 r.)
5. List Prof. Mankiewicza, Przewodniczącego PIN PAN, do Premiera Gowina z lipca 2019 r.
6. Wnioski z dyskusji w czasie konferencji dyrektorów instytutów PAN – marzec 2019 r.
7. Opinia prawna instytutów PIN PAN na temat małej nowelizacji ustawy o PAN – maj 2019 r.
8. Uwagi do projektu małej nowelizacji ustawy o PAN – maj 2019 r.
9. List otwarty do Posłów i Senatorów RP w sprawie małej nowelizacji ustawy o PAN – czerwiec 2019
10. Odpowiedź 22 instytutów PAN na list Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego (7 lipca 2021 r.)
Załącznik do odpowiedzi – prezentacja omawiana przez prof. Małgorzatę Witko na spotkaniu z KPN (29.06.2021).

 

DYSKUSJA O REFORMIE PAN

Prof. Andrzej Jajszczyk (Prezes krakowskiego oddziału PAN), Miejsce instytutów w dotychczasowych propozycjach reformy PAN
Jacek Koronacki, PAN-owska kwadratura koła („PAUza Akademicka” nr 453, 10.01.2019)
Janusz Lipkowski, Parę faktów („PAUza Akademicka” nr 468, 25.04.2019).
Janusz Lipkowski, Problem z IPAN – kartka z historii („PAUza Akademicka” nr 460, 28.02.2019)
Lech Mankiewicz, Drugi Narodowy Kongres Nauki („PAUza Akademicka” nr 446, 22.11.2018)
Lech Mankiewicz, Odpowiedź na list profesora Duszyńskiego („PAUza Akademicka” nr 469, 2.05.2019).
Opinia Prezydium Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN w podmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw
Marek Potrzebowski, PAN i „Żółte Kamizelki” („PAUza Akademicka” nr 458, 14.02.2019)
Stanowisko Prezydium Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Małgorzata Witko, Powrót do przeszłości (“PAUza Akademicka” nr 471, 16.05. 2019)
Małgorzata Witko, Struktury równoległe – reforma Polskiej Akademii Nauk („PAUza Akademicka” nr 460, 28.02.2019)
Anna Zielińska, Polemika z artykułem „Jesteśmy silni jako całość. Niektórzy jednak o tym zapominają”, wywiad z prof. Jerzym Duszyńskim, Prezesem PAN, zamieszczonym w “Dzienniku Gazecie Prawnej”nr 80 z dnia 24 kwietnia 2019.
Wyniki ankiety na temat wsparcia logistycznego dla Instytutów PAN
Zapis dyskusji panelowej podczas konferencji dyrektorów instytutów PAN d. 9 marca 2019 r.