Listy i głosy

Janusz Lipkowski, Parę faktów („Pauza” nr 468, 25.04.2019).

Lech Mankiewicz, Odpowiedź na list profesora Duszyńskiego („Pauza” nr 469, 2.05.2019).

Wnioski z dyskusji w czasie konferencji dyrektorów instytutów PAN (9 marca 2019 r.) z uzasadnieniami

List Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN ws. minimalnych wynagrodzeń, artykuł w “Nauce w Polsce”

Prof. Marek Jeżabek (IFJ PAN), Czy kontroler ma zawsze rację?

Zapis dyskusji panelowej podczas konferencji dyrektorów instytutów PAN d. 9 marca 2019 r.

Prof. Andrzej Jajszczyk (Prezes krakowskiego oddziału PAN), Miejsce instytutów w dotychczasowych propozycjach reformy PAN

Lech Mankiewicz, Instytuty i korporacja – razem, czy osobno („Pauza” nr 462, 14.03.2019)

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie sytuacji nauk humanistycznych w następstwie reform przeprowadzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Janusz Lipkowski, Problem z IPAN – kartka z historii („Pauza” nr 460, 28.02.2019)

Małgorzata Witko, Struktury równoległe – reforma Polskiej Akademii Nauk („Pauza” nr 460, 28.02.2019)

Marek Potrzebowski, PAN i  „Żółte Kamizelki” („Pauza” nr 458, 14.02.2019)

Jacek Koronacki, PAN-owska kwadratura koła („Pauza” nr 453, 10.01.2019)

Wystąpienie prof. dr. hab. Mikołaja Sokołowskiego na Nadzwyczajnym Kongresie Humanistyki (26 stycznia 2019 r.)

Uchwała Nadzwyczajnego Kongresu Nauk Humanistycznych z dnia 26 stycznia 2019 r.

Komunikat nr 1  Stałego Komitetu Porozumiewawczego Humanistyki Polskiej z dnia 29 stycznia 2019 r.

Andrzej_Nowak, Dziedzictwo, język, wolność – i ewaluacja – list do uczestników Nadzwyczajnego Kongresu Nauk Humanistycznych

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie poparcia uchwały Nadzwyczajnego Kongresu Nauk Humanistycznych

List dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

List Przedstawicieli Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN do Prezesa Rady Ministrów ws. dyskryminacji płacowej pracowników IPAN z dnia 16 stycznia 2019 r.

Lech Mankiewicz, Drugi Narodowy Kongres Nauki („Pauza” nr 446, 22.11.2018)

List otwarty w sprawie pilnego wprowadzenia zapisów ustawowych dotyczących pracowników naukowych instytutów PAN z dnia 17 września 2018 r.

List  Przedstawicieli Inicjatywy Obywatelskiej PAN do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży ws wynagrodzeń ( 20.04.2018)
List 15 sygnatariuszy do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina i Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego ws. projektu powołania Uniwersytetu PAN z dnia 11 maja 2017 r.

Marek Potrzebowski, Polska Akademia Nauk – między dworem a ludem (2015)