Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN

Opinie w sprawie „Analizy aktywności publikacyjnej i grantowej PAN” autorstwa dr Katarzyny Stec, we współpracy z Prezesem PAN, prof. Jerzym Duszyńskim:

1. Stanowisko wobec Raportu podpisane przez przedstawicieli Wydziału I PAN i wysłane do Prezydium PAN, członków PAN i dyrektorów instytutów PAN

2.Oświadczenie Dyrekcji IBL PAN w sprawie tzw. analizy bibliometrycznej zatytułowanej „Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN. Raport z analizy danych”
Załączniki:
Ocena działalności IBL PAN w latach 2013-2016
Decyzja MNiSW o przyznaniu IBL PAN kategorii naukowej A+
Opinia prezesa PAN dotycząca restrukturyzacji IBL PAN
Raport Nauka w Polsce 2013

3. Ireneusz Sadowski (ISP PAN), Notatka na temat raportu „Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN”

4. Jacek Koronacki, Komentarz do „Analizy aktywności publikacyjnej i grantowej PAN”

5. Oświadczenie Prezydium Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN