Instytuty wchodzące w skład PIN PAN

Instytuty i centra wchodzące w skład PIN PAN (w kolejności alfabetycznej)

L.p. Nazwa instytutu Lokalizacja Dyrektor Wydział Kategoria
naukowa
1 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Łódź prof. dr hab. Marek Potrzebowski Wydział III A
2 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Warszawa dr hab. Adam Sawicki Wydział III A
3 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Zabrze prof. dr hab. Barbara Trzebicka Wydział III A
4 Instytut Archeologii i Etnologii PAN Warszawa prof. dr hab. Marian Rębkowski Wydział I A
5 Instytut Badań Literackich PAN Warszawa prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski Wydział I  A+
6 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa prof. dr hab. Jarosław Poznański Wydział II A+
7 Instytut Biologii Medycznej PAN Łódź prof. dr hab. Jarosław Dziadek Wydział V A
8 Instytut Biologii Ssaków PAN Białowieża dr hab. Rafał Kowalczyk Wydział II A
9 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN Kraków prof. dr hab. Lucyna Śliwa Wydział II B
10 Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa prof. dr hab. Marcin Opałło Wydział III A+
11 Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa prof. dr hab. Daniel Gryko Wydział III A
12 Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN Kraków prof. dr hab. Zbigniew Miszalski Wydział II A
13 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN Kraków prof. dr hab. Marek Jeżabek Wydział III A+
14 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN Warszawa prof. dr hab. Jerzy Bański Wydział IV B
15 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków dr hab. inż. Krzysztof Galos Wydział IV A
16 Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN Warszawa dr hab. Jacek Soszyński Wydział I A
17 Instytut Języka Polskiego PAN Kraków dr hab. Maciej Eder Wydział I A
18 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Kraków prof. dr hab. Małgorzata Witko Wydział III A+
19 Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN Warszawa dr hab. Teodozja I. Rzeuska Wydział I A
20 Instytut Matematyczny PAN Warszawa prof. dr hab. Łukasz Stettner Wydział III A+
21 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Kraków dr hab. inż. Przemysław Skotniczy Wydział IV B
22 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN Kraków dr hab. Joanna Wojewoda-Budka Wydział IV A
23 Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak Wydział II A
24 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN Warszawa prof. dr hab. Bożena Moskwa Wydział II B
25 Instytut Podstaw Informatyki PAN Warszawa prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek Wydział IV A
26 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa dr hab. Monika Stanny Wydział I B
27 Instytut Slawistyki PAN Warszawa prof. dr hab. Anna Zielińska Wydział I A
28 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN Kraków dr hab. Sebastian Tarcz Wydział II A

Obserwatorzy

L.p. Nazwa instytutu Lokalizacja Dyrektor Wydział Kategoria
naukowa
1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN Warszawa prof. dr hab. Piotr Życki Wydział III A
2 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN Warszawa prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń Wydział II A
3 Instytut Farmakologii PAN Kraków prof. dr hab. Władysław Lasoń Wydział V A
4 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN  Warszawa prof. dr hab. Maciej Janowski Wydział I A
5 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN Warszawa prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska Wydział V A
6 Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa prof. dr hab. Grzegorz Motyka Wydział I A
7 Muzeum i Instytut Zoologii PAN Warszawa dr hab. Tomasz Mazgajski Wydział II A

 

Instytuty PIN PAN według siedziby:

Warszawa – 14;
Kraków – 10;
Łódź – 2;
Zabrze – 1;
Białowieża – 1.

Instytuty PIN PAN według wydziału:

Wydział I PAN – 7 instytutów;
Wydział II PAN – 7 instytutów;
Wydział III PAN – 8 instytutów;
Wydział IV PAN – 5 instytutów;
Wydział V PAN – 1 instytut.

Instytuty PIN PAN według kategorii:

Kat. A+ – 6 instytutów;
Kat. A – 17 instytutów;
Kat. B – 5 instytutów.

Obserwatorzy PIN PAN według siedziby:

Warszawa – 6
Kraków – 1

Obserwatorzy PIN PAN według wydziału:

Wydział I PAN – 2
Wydział II PAN – 2
Wydział III PAN – 1
Wydział IV PAN – 0
Wydział V PAN – 2

Obserwatorzy PIN PAN według kategorii:

Kat. A – 7 instytutów