BIAŁA KSIĘGA REFORMY PAN

List przewodni
Biała księga reformy PAN. Analiza projektu przygotowanego przez Zespół do spraw opracowania założeń do projektu oraz projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk, tzw. dużej nowelizacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk
Pismo dot. reformy Akademii z dnia 26 maja 2020 r.
Krótki opis propozycji nowelizacji Ustawy o PAN przygotowanych przez Zespół do spraw opracowania założeń do projektu oraz projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Zasady zarządzania działalnością instytutów – projekt PIN PAN
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
Analiza skutków prawnych projektu ustawy o PAN, przygotowanego przez Zespół pod kierunkiem wiceprezesa PAN prof. Pawła Rowińskiego