BIAŁA KSIĘGA REFORMY PAN

List przewodni
Biała księga reformy PAN. Analiza projektu przygotowanego przez Zespół do spraw opracowania założeń do projektu oraz projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk, tzw. dużej nowelizacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk
Pismo dot. reformy Akademii z dnia 26 maja 2020 r.
Krótki opis propozycji nowelizacji Ustawy o PAN przygotowanych przez Zespół do spraw opracowania założeń do projektu oraz projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Zasady zarządzania działalnością instytutów – projekt PIN PAN
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
Analiza skutków prawnych projektu ustawy o PAN, przygotowanego przez Zespół pod kierunkiem wiceprezesa PAN prof. Pawła Rowińskiego

Aktualizacja opinii zawartych w Białej księdze, w związku z korektami pierwotnego projektu wprowadzonymi przez Zespół przy Prezesie PAN i przyjęciem tzw. środowiskowego projektu ustawy (2021).

1. Prof. Małgorzata Witko – Prezentacja przedstawiona podczas konsultacji ustawy w Krakowie (7.02.2022), pptx.

2. Dr hab. Grzegorz Marzec – Ocena zmian wprowadzonych w 2021 r. do tzw. środowiskowego projektu reformy PAN, pdf.