Rada PIN PAN

14 stycznia 2020 r. instytuty wchodzące w skład PIN PAN jednogłośnie wybrały Prof. Lecha Mankiewicza na Przewodniczącego Porozumienia na kolejną, dwuletnią kadencję.

Rada Porozumienia Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk I kadencji:

1. Prof. Mikołaj Sokołowski – Przewodniczący Rady
2. Prof. Marek Jeżabek – Zastępca Przewodniczącego
3. Prof. Henryk Okarma – Sekretarz Rady
4. Prof. Władysław Lasoń
5. Prof. Jacek Koronacki.

W 2019 r. Przewodniczącym Rady został wybrany prof. Lech Mankiewicz z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, a Zastępcą Przewodniczącego – prof. Sebastian Tarcz z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.