Instytuty założycielskie

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Instytut Badań Literackich PAN
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Instytut Botaniki im. Wł. Szafera PAN
Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
Instytut Języka Polskiego PAN
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J Habera PAN
Instytut Matematyczny PAN
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Instytut Slawistyki PAN