Kontrola NIK w IPAN

Marek Jeżabek, Ustawa o PAN a ustawa kominowa w świetle wyroków sądów
Andrzej Szumański, Spór wokół zasad wynagradzania zarządców instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Artykuł ogłoszony w “Przeglądzie Prawa Handlowego” 2018 (luty), nr 2 (306), s. 4-12. Publikujemy za uprzejmą zgodą Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Wyrok sądu z uzasadnieniem w sprawie z powództwa prof. Adama Maja
Wyrok sądu z uzasadnieniem w sprawie z powództwa prof. Pawła Olko
Wyrok sądu z uzasadnieniem w sprawie z powództwa prof. Tadeusza Lesiaka
Prof. Marek Jeżabek (IFJ PAN), Czy kontroler ma zawsze rację?
NIK: Informacja o wynikach kontroli “Wynagradzanie osób kierujących instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk w latach 2014-2017”

Marek Jeżabek – Informacja o wyroku ws. nagrody jubileuszowej (20.09.2022).