O Porozumieniu

Porozumienie Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk (PIN PAN) powstało w 2017 roku. W założeniu ma stanowić niezależne forum wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy instytutami, a także wspierać graniczne warunki ich funkcjonowania: autonomię, samorządność, osobowość prawną i bezpośrednie finansowanie z MNiSW. Sygnatariuszami Porozumienia jest obecnie 28 instytutów PAN, 7 kolejnych ma status obserwatora. Od 2019 roku Przewodniczącym Rady PIN PAN jest prof. Lech Mankiewicz z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Aktualności