USTAWA O PAN 2023

1. Projekt ustawy o PAN, autorstwa Zespołu do spraw ustawy, powołanego przez Prezesa PAN, prof. Marka Konarzewskiego
https://pan.pl/blog/projekt-ustawy-o-polskiej-akademii-nauk/

2. Porównanie tekstu ustawy przedstawionego do konsultacji w d. 13.03.2023 r. i tekstu przedstawionego jako ostateczny wynik konsultacji w d. 30.03.2023 r.

Plik pdf “Przed konsultacjami i po”

3. Uwagi Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN do projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Plik pdf “Uwagi RDJN PAN do projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk”

4. List otwarty do prof. Marka Konarzewskiego, Prezesa PAN

List do Prezesa PAN-04.18

5. Małgorzata Witko, Lech Mankiewicz, Mikołaj Sokołowski, Samorządność, nie centralizacja, “Forum Akademickie” 17.03.2023 r.

https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/reforma-pan-samorzadnosc-nie-centralizacja/

6. Stanowisko Dyrekcji IBL PAN wobec projektu ustawy o PAN, przekazanego do konsultacji w d. 13.03.2023 r.

https://ibl.waw.pl/stanowisko-dyrekcji-ibl-pan-wobec-projektu-ustawy-o-pan-170323-1.pdf

https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/kierownictwo-ibl-pan-negatywnie-o-projekcie-ustawy-o-pan/

7. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z d. 21.03.2023 r.

https://ibl.waw.pl/7.2023uchwala-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-dyr.-ibl-o-pankonsultacje-z-13.03.2023.pdf

https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/reforma-pan-rada-naukowa-ibl-krytycznie-o-projekcie/